joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

24.04.2023.

Na osnovu člana 59. stav (1) tačka 18) Zakona o lokalnoj samoupravi (“ Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 68. stav (1) tačka 29) Statuta Opštine Milići (“Službeni glasnik opštine Milići” broj:5/17,10/17 i 2/19) Načelnik opštine raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava iz tekućeg granta za
 „Prevenciju i dijagnostiku zdravlja stanovništva na teritoriji opštine Milići”,
 za 2023. godinu

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za „Prevenciju i dijagnostiku zdravlja stanovništva na teritoriji opštine Milići za programe skrininga, dijagnostičkih postupaka i liječenja malignih bolesti za 2023. godinu, iz budžeta opštine ,koji je objavljen na internet stranici Opštine Milići (u daljem tekstu: Opština).

Sredstva za tekući grant za „prevenciju i dijagnostiku zdravlja stanovništva na području opštine Milići za skrining program, dijagnostičke procedure i liječenje malignih bolesti za 2023. godinu u iznosu od 60.000,00 KM obezbjeđena su u budžetu opštine za 2023. godinu na budžetskoj poziciji 416100 Prevencija na ime zdravstvene zaštite.

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti prevencije i dijagnostike zdravlja stanovništva na teritoriji opštine Milići za programe: skrininga, dijagnostičkih procedura i lečenja malignih bolesti za 2023. godinu putem javnog poziva u u skladu sa kriterijumima definisanim ovim javnim pozivom.

Iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom ili više subjekata je 60.000,00 KM.

Kompletan tekst Javnog poziva, kao i prijavni obrazac i izjavu, možete pogledati i preuzeti na sledećim linkovima:

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

PRILOG 3 - IZJAVA