joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

09.11.2022.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave o
Nacrtu Plana investicija za 2023. godinu

Broj: 02-022-86/22
Datum: 08.11.2022. godine


J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 01.11.2022. godine usvojila je Nacrt Plana investicija za 2023. godinu.

Zaključkom Skupštine opštine Milići otvorena je javna rasprava o Nacrtu Plana investicija za 2023. godinu, koja će trajati od 08.11.2022. do 08.12.2022. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1.    Slaviša Stanković, predsjednik Radne grupe
2.    Dalibor Marković, član
3.    Srebrenko Stanković, član
4.    Zajim Mahmutović, član
5.    Rade Jolović, član.

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana investicija za 2023. godinu.
Radna grupa će tokom javne rasprave dati građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade Prijedloga Plana investicija za 2023. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na sledećoj redovnoj sjednici.                                                                                                                                                                                         

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

                                                                                                  RADNA GRUPA

 

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2023.GODINU