joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

08.11.2022.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave o
Nacrtu budžeta opštine Milići za 2023. godinu i
Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2022. godinu
Broj: 02-400-50/22
Datum: 08.11.2021. godine


J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 01.11.2022. godine usvojila je Nacrt budžeta opštine Milići za 2023. godine i Nacrt rebalansa budžeta opštine Milići za 2022. godinu.

Zaključkom Skupštine opštine Milići otvorena je javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Milići za 2023. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2022. godinu, koja će trajati  od 08.11.2022.g. do 08.12.2022. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1.    Mladen Vidović, predsjednik Radne grupe
2.    Slaviša Stanković, član
3.    Ranka Radić, član
4.    Zajim Mahmutović, član
5.    Marina Mišić, član
6.    Aleksandra Lalović, član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica, udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine Milići za 2023. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2022. godinu.
Radna grupa će tokom javne rasprave dati građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade Prijedloga budžeta opštine Milići za 2023. godinu i Prijedloga rebalansa budžeta opštine Milići za 2022. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na sledećoj redovnoj sjednici.                                                                                                                                                                                         

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

                                                                                                  RADNA GRUPA

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT BUDŽETA ZA 2023.GOD.

NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2022.GOD.