joomla backup

26.03.2018.

 

P R O G R A M
obilježavanja „Dana opštine Milići“ 31. mart 2018. godine

 

27.03.2018. godine - Akcija dobrovoljnog davanja krvi u terminu 09:00-13:00 časova, u prostorijama SŠC „Milutin Milanković“ Milići

29.03.2018. godine – „DIS“ Pozorište iz Banja Luke izvodi predstavu „Mala iz Graca, ja iz Bajinaca“ u terminu od 19:00-20:30 časova, u Kino sali Doma rudara

30.03.2018. godine - „DIS“ Pozorište iz Banja Luke izvodi predstavu za djecu „Pipi duga čarapa“ u terminu od 09:00-10:30 časova, u Kino sali Doma rudara

30.03.2018. godine - Svečana akademija u terminu 19:00-20:00 časova u Kino sali Doma rudara

31.03.2018. godine - Polaganje vijenaca u 11:00 časova - Centralni spomenik u Parku velikana

- Svečana sjednica SO-e Milići u terminu 12:30-13:30 u Kino sali Doma rudara

- Svečani ručak u objektu „Motel“ Milići u 14:00

 


NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.

26.03.2018.

Nacrt Urbanističkog plana Milići 2017-2037.g. će biti izložen u prostorijama Opštine Milići radi javnog uvida koji će trajati od 9. marta do 9. aprila 2018.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Urbanističkog plana Milića svakog radnog dana u terminu od 7 do 15 časova, u skupštinskoj sali opštine Milići.

Pismene primjedbe, sugestije i prijedlozi na Nacrt Urbanističkog plana Milića mogu se dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju do 9. aprila 2018. godine.


S poštovanjem,


Načelnik Opštine

Momir Lazarević, s.r.

06.03.2018.

RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE
O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA MALIH I
SREDNJIH PREDUZEĆA OPŠTINE MILIĆI

Broj :02-022-23/18
Datum : 06.03.2018. godine

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023. godine, dana 06.03.2018. godine izdaje :

J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 27.02.2018. godine prihvatila je Nacrt Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023 godina i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava o Nacrtu Strategije za razvoj malihi srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023. godina provešće se u periodu od 28.02.2018 do 15.03.2018. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-23/18 od 06.03.2018. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Marko Savić
2. Gordana Savić
3. Mirjana Sarić

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .
Načelnik opštine poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018.-2023 godina . Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023 godina .
Konačnu odluku o prijedlogu Startegije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023 donijeće Skupština opštine Milići .
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .

Predsjednik radne grupe
Marko Savić

 

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA 2018-2023.GOD.

AKCIONI PLAN STRATEGIJE RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

01.03.2018.


Nacrt Urbanističkog plana Milići 2017-2037.g. će biti izložen u prostorijama Opštine Milići radi javnog uvida koji će trajati od 9. marta do 9. aprila 2018.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Urbanističkog plana Milića svakog radnog dana u terminu od 7 do 15 časova, u skupštinskoj sali opštine Milići.

Pismene primjedbe, sugestije i prijedlozi na Nacrt Urbanističkog plana Milića mogu se dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju do 9. aprila 2018. godine.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević, s.r.

28.02.2018.

Na osnovu člana 59. stav (1) tačka 21) i člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. stav (1) tačka 33) Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17) i člana 18. Pravilnika o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 8/17), Načelnik opštine Milići d o n i o  j e

O D L U K U
o izmjeni Odluke
o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada
na stambenim zgradama u opštini Milići

I

U članu I Odluke o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići u stavu 2) umjesto naziva Zajednica etažnih vlasnika S-19 ul. Vuka S. Karadžića br. 50A., treba da stoji naziv Zajednica etažnih vlasnika S-23 ul. Vuka S. Karadžića br. 50A.

II

U ostalom dijelu Odluka o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići se ne mijenja.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Opštine Milići i na internet stranici Opštine Milići.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.