joomla backup

12.12.2016.


На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 97/16), члана 38. став (1) тачка 2) Статута општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 4/14), члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 7/04, 5/05, 6/05, 1/06, 7/06, 10/11 и 1/15), а након разматрања нацрта Програма рада Скупштине општине Милићи за 2016.годину, Скупштина општине Милићи на Првој редовној сједници одржаној 06,децембра 2016.године, д о н и ј е л а    ј е

З А К Љ У Ч А К

1.Скупштина општине Милићи прихвата нацрт Програма рада Скупштине општине Милићи за 2017.годину.


2.Нацрт Програма рада Скупштине општине Милићи остаје отворен за приједлоге, мишљења и примједбе на основу којих ће предсједник Скупштине општине Милићи утврдити приједлог Програма рада.


3.Приједлоге, мишљења и примједбе могу доставити одборници СО-е Милићи, радна тијела СО-е Милићи, Начелник општине, начелници одјељења Општинске управе и руководни радници, Јавна предузећа и установе, привредна друштва, Савјети МЗ-а, НВО-е и сви заинтересовани субјекти.

4.Приједлоге, мишљења и примједбе заинтересована правна и физичка лица наведена у тачки 3.овог Закључка могу доставити Стручној служби Скупштине општине Милићи од 07.12.2016.године до 21.12.2016.године.

5.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Милићи“.


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК
МИЛИЋИ                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Број:01-022-88/16
Милићи, 06.децембра 2016.године                                                                    Бранислав Новаковић,с.р.

 

НАЦРТ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИЛИЋИ ЗА 2017.ГОДИНУ

 

08.12.2016.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
- Radne grupe za praćenje javne rasprave
o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2017. godinu,
nacrtu Rebalansa budžeta za 2016. godinu i
nacrtu Plana investicija za 2017. godinu

 

J A V N O    S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 06.12.2016. godine usvojila je nacrt Budžeta opštine Milići za 2017. godinu, nacrt Rebalansa budžeta za 2016. godinu i nacrt Plana investicija za 2017. godinu.

Zaključcima Skupštine opštine Milići, broj: 01-400-55/16, 01-400-60/16 i 01-022-87/16 od 06.12.2016. godine, otvorena je javna rasprava o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2017. godinu, nacrtu Rebalansa budžeta za 2016. godinu i nacrtu Plana investija za 2017. godinu koja će trajati do 16.12.2016. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1. Marko Savić
2. Ljiljana Lalović
3. Ranka Radić
4. Zajim Mahmutović
5. Mile Lalović

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica, udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2017. godinu, nacrtu Rebalansa budžeta za 2016. godinu i nacrtu Plana investicija za 2017. godinu.

Radna grupa tokom javne rasprave daće građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Budžeta opštine Milići za 2017. godinu, prijedloga Rebalansa budžeta za 2016. godinu i prijedloga Plana investicija za 2017. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na Drugoj redovnoj sjednici.

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

RADNA GRUPA

 

 

  • Sa predstavnicima javnih ustanova i preduzeća, privrednih subjekata o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2017. godinu, nacrtu Rebalansa budžeta za 2016. godinu i nacrtu Plana investicija za 2017. godinu, Radna grupa održaće sastanak 13.12.2016. godine u 12,00 časova u sali za sastanke opštine Milići.
  • Radna grupa održaće sastanak sa predstavnicima MZ, NVO-a i političkih partija dana 14.12.2016. godine sa početkom u 12,00 časova u sali za sastanke zgrade opštine Milići.
  • Pisani predlozi i sugestije mogu se dostaviti Radnoj grupi do 15.12.2016. godine.
  • Svi akteri javne rasprave dodatna pojašnjenja mogu tražiti od Radne grupe zadužene za praćenje javne rasprave.  

 


PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2017.GODINU, NACRTU REBALANSA BUDŽETA ZA 2016.GODINU I NACRTU PLANA INVESTICIJA ZA 2017.GODINU

NACRT BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2017.GODINU

NACRT REBALANSA BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2016.GODINU

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2017.GODINU

 

29.11.2016.

Prva redovna sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 6.decembra 2016.godine ( utorak ) u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.