joomla backup

25.03.2014.

Prezentacija će se održati u petak, 28 marta 2014. u konferencijskoj sali Opštine Vlasenica, ulica Svetosavska 14, sa početkom u 11:00 sati.

CARE International će održati prezentaciju povodom početka projekta „Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj BiH- region Birač“, koji finansira Evropska unija kroz IPA-u 2013, a sufinansiranje obezbjeđuju Austrijska razvojna agencija (ADA) i CARE Austrija.

Projekat koji za cilj ima poticanje privrednog razvoja i stvaranja mogućnosti zaposlenja u regiji Birač vrijedan je 720.000EUR i u periodu od 30 mjeseci će ga realizovati organizacija CARE zajedno sa lokalnim partnerima: opština Vlasenica, Udruženje žena „Maja“ Kravica i Regionalna Savjetodavna Služba (RSS), a u saradnji sa opštinama Bratunac, Srebrenica i Milići.

U sklopu projekta „Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj BiH- region Birač“ će se provoditi aktivnosti koje će uticati na povećanje konkurentnost zemljoradničkih zadruga i malih i srednjh preduzeća (MSP) koja se bave proizvodnjom hrane. Kroz osnivanje održivih mehanizama podrške i pružanje tehničke pomoći u četiri ciljne opštine nastojat će se stvoriti uslovi za održiv razvoj i kontinuiran rast proizvodnje i zapošljavanja. Projekat će raditi na poboljšanju poslovnog okruženja za, uglavnom izvozno orijentisana, poljoprivredna preduzeća, zadruge i njihove kooperante, s posebnim akcentom na promovisanju ženskog i socijalnog preduzetništva kao održivog poslovnog modela.

Prezentaciji će prisustvovati predstavnici ciljnih opština, a skupu će se obratiti i direktorica CARE-a, Sumka Bučan, te domaćin, načelnik opštine Vlasenica Dragoslav Todorović.

21.03.2014.

14.sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 27.marta 2014.godine ( četvrtak ) u Skupštinskoj sali Opštine Milići sa početkom u 10:00 časova.

20.03.2014.

Opština Milići je podnijela zahtjev za promjenu granica naseljenog mjesta Milići Ministarstvu uprave i lokalne samouprave dana 06.04.2011.godine. Navedenim zahtjevom tražila je proširenje granica naseljenog mjesta Milići na račun naseljenih mjesta Đurđevići, Vrtoče, Podgora i Bačići. Razlog za proširenje granica je urbani razvoj i izgradnja naseljenog mjesta Milići tako da su neki infrastrukturni objekti kao što su zgrada Opštine Milići, objekat SŠC“Milutin Milanković“ Milići i objekat sportske hale izgrađeni u naseljenom mjestu Bačići, čije je područje bilo neizgrađeno.
Izgradnju ovih objekata pratila je i izgradnja stambenih objekata, putne infrastrukture itd. Područja navedenih naseljenih mjesta za koja smo tražili da se priključe naseljenom mjestu Milići su prostorno i funkcionalno povezana sa užim gradskim jezgrom naseljenog mjesta Milići.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je dostavilo Opštini Milići 21.07.2011.godine Obavještenje, kojim nam je saopšteno da promjene u prostornoj organizaciji Republike Srpske u smislu promjena granica naseljenih mjesta, naziva naseljenih mjesta i sl. nisu dozvoljena dok se ne sprovede popis. Dalji rad na promjeni granica naseljenog mjesta je obustavljen nakon prijema ovog akta.
Rješenjem Načelnika opštine, broj: 02-020-12/14 od 07.02.2014.godine imenovana je Radna grupa za izradu Nacrta nove teritorijalne organizacije i naziva naseljenih mjesta područja opštine Milići. Zadatak Radne grupe je da razmotri postojeće granice naseljenih mjesta i sačini predlog nove teritorijalne organizacije područja Opštine Milići sa eventualnim predlogom izmjena granica i naziva naseljenih mjesta.
Radna grupa će koristeći se zahtjevom iz 2011.godine dostaviti prijedlog za proširenje naseljenog mjesta Milići sa opisanim granicama, a RGU PJ Milići treba uraditi grafički prikaz na katastarskim podlogama područja na koje se promjena odnosi, do nivoa statističkog kruga. Na osnovu ovih podataka SO-e Milići će donijeti inicijativu za pokretanje postupka za promjenu granica naseljenog mjesta Vladi RS posredstvom Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Radna grupa je skoro završila opis granica, koje će biti predložene kao proširenje naseljenog mjesta Milići, a RGU Banja Luka se obavezao da će pružiti pomoć u radu RGU PJ Milići, koja ne raspolaže odgovarajućim katastarskim podlogama na koje će nanijeti predlog promjena granica.


NAČELNIK OPŠTINE
Živojin Jurošević s.r.