joomla backup

02.12.2014.


Deminerski bataljon, (/M/1/2/2) oružanih snaga BiH je 28.11.2014.godine završio planirane aktivnosti za ovu godinu na projektu Rupovo Brdo-Duboki Do. U periodu od 11.08.do 28.11.2014.godine uz povremenu ispomoć timu koji je predvodio Savo Reljić sa saradnicima, tehnički je izviđeno 58 204, 00m2 površine. Aktivnosti se nastavljaju početkom marta 2015.godine, gdje će se izvršiti uklanjanje preostale vegetacije na oko 17 000,00 m2, a nakon toga i uzrokovanje u saradnji sa MAC-om BiH regionalna kancelarija Pale. Poslednja aktivnost je predaja navedenog zemljišta vlasnicima na korištenje. Nadamo se da će i tokom 2015.godine oružane snage BiH ostati na području naše lokalne zajednice za šta imamo i nezvanično obećanje njihovih predstavnika.

 

Načelnik Službe zaštite i spasavanja

Novaković Branislav s.r.

20.11.2014.

Osamnaesta sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 26.novembra 2014.godine ( srijeda ) u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.

17.11.2014.

Na osnovu člana 23. Poslovnika Skupštine opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 7/04, 5/05, 6/05, 1/06, 7/06 i 10/11), s a z i v a m Dvadeset drugu sjednicu Kolegija Skupštine opštine Milići za dan 18.11.2014.godine (utorak), sa početkom rada u 10,00 časova u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

1.Utvrđivanje novog termina održavanja Osamnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Milići.
2.Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda Osamnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Milići.
3. R a z n o.


PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE

Branislav Spasojević

07.11.2014.

U srijedu, 05.novembra 2014.godine izvedena je akcija pošumljavanja „Let′s do it – Milion sadnica za 1 dan“.

Oko 40 volontera, učenika OŠ „Aleksa Jakšić“ iz Milića, zajedno sa svojim nastavnicima, a uz stručnu pomoć zaposlenih u Šumskoj upravi Milići, zasadili su 1.200 sadnica crnog bora, na lokaciji Brezova glavica.

posumljavanje

06.11.2014.

Dragan Durmić, opštinski službenik za poslove vojne evidencije, jedan je od najaktivnijih dobrovoljnih davalaca krvi iz Milića.

Kao dobrovoljni davalac krvi bio je još kao gimnazijalac, 1975.godine, i od tada nije propustio ni jednu akciju dobrovoljnih davalaca.
Do sada je preko 35 puta učestvovao u davanju krvi, kako u tradicionalnim aktivnostima Crvenog krsta Republike Srpske, tako i po pozivu zdravstvenih ustanova u Milićima i Zvorniku.
U poslednje 4 godine krv daje dva puta godišnje a odaziva se i na poziv građana.


Redovnim davanjem krvi iskazana je humanost i plemenitost prema čovjeku. Zato dugujemo zahvalnost dobrovoljnim davaocima za njihov dar kojim spašavaju živote.

slika06