joomla backup

23.12.2014.

11. i 22. decembra 2014.godine, u sali Skupštine opštine Milići, Udruženje INFOHOUSE je organizovalo dvodnevnu radionicu u sklopu projekta „Komunikacija za razvoj“.
Cilj radionice je jačanje svijesti o socijalnoj inkluziji i doprinosu stvarnoj inkluziji u lokalnoj zajednici.

Učesnici edukativne radionice bili su članovi opštinske komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju i operativni tim iz opština Milići i Vlasenica, koji će biti posvećeni razvijanju lokalnih komunikacijskih strategija koje promovišu socijalnu inkluziju, a odabir će se vršiti uz pomoć lokalnih koordinatora i UNICEF-ovog regionalnog konsultanta za područje regije Birač.

radionica

02.12.2014.


Deminerski bataljon, (/M/1/2/2) oružanih snaga BiH je 28.11.2014.godine završio planirane aktivnosti za ovu godinu na projektu Rupovo Brdo-Duboki Do. U periodu od 11.08.do 28.11.2014.godine uz povremenu ispomoć timu koji je predvodio Savo Reljić sa saradnicima, tehnički je izviđeno 58 204, 00m2 površine. Aktivnosti se nastavljaju početkom marta 2015.godine, gdje će se izvršiti uklanjanje preostale vegetacije na oko 17 000,00 m2, a nakon toga i uzrokovanje u saradnji sa MAC-om BiH regionalna kancelarija Pale. Poslednja aktivnost je predaja navedenog zemljišta vlasnicima na korištenje. Nadamo se da će i tokom 2015.godine oružane snage BiH ostati na području naše lokalne zajednice za šta imamo i nezvanično obećanje njihovih predstavnika.

 

Načelnik Službe zaštite i spasavanja

Novaković Branislav s.r.

20.11.2014.

Osamnaesta sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 26.novembra 2014.godine ( srijeda ) u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.

17.11.2014.

Na osnovu člana 23. Poslovnika Skupštine opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 7/04, 5/05, 6/05, 1/06, 7/06 i 10/11), s a z i v a m Dvadeset drugu sjednicu Kolegija Skupštine opštine Milići za dan 18.11.2014.godine (utorak), sa početkom rada u 10,00 časova u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

1.Utvrđivanje novog termina održavanja Osamnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Milići.
2.Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda Osamnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Milići.
3. R a z n o.


PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE

Branislav Spasojević

07.11.2014.

U srijedu, 05.novembra 2014.godine izvedena je akcija pošumljavanja „Let′s do it – Milion sadnica za 1 dan“.

Oko 40 volontera, učenika OŠ „Aleksa Jakšić“ iz Milića, zajedno sa svojim nastavnicima, a uz stručnu pomoć zaposlenih u Šumskoj upravi Milići, zasadili su 1.200 sadnica crnog bora, na lokaciji Brezova glavica.

posumljavanje