joomla backup

04.02.2014.

        Радна група за праћење јавне расправе о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на 
подручју Општине Милићи , дана 03.02.2014. године, и з д а ј е

Ј А В Н О    С А О П Ш Т Е Њ Е


Скупштина општине Милићи дана 31.01.2014. године прихватила је Нацрт Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи и Закључком број 01-022-153/13 исти упутила на јавну расправу.
Закључком ,број:01-022-153/13 од 03.02.2014. године отворена је јавна расправа о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи,која ће трајати од 03.фебруара 2014. године до 20.фебруара 2014. године.
Јавну расправу пратиће Радна група именована од стране Начелника општине, рјешењем број: 02-022-153/13 у саставу:
1.Татјана Пантић -предсједник радне групе
2.Рајко Дукић -члан
3.Раде Јоловић-члан
4.Мурат Авдић-члан.

Радна група је усвојила План провођења и праћења јавне расправе,који је саставни дио овог Саопштења.
Овом приликом позивамо све одборнике СО-е,радна тијела СО-е Милићи (Одбор за МЗ), чланове савјета МЗ-а, политичке партије,као и друга заинтересована правна и физичка лица да узму учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи.
Радна група ће током јавне расправе давати одговоре на постављена питања, прикупиће дате приједлоге ,мишљења и сугестије и исте ће доставити Начелнику општине ради израде приједлога Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи.

Унапријед се захваљујемо на сарадњи грађанима општине Милићи.


ПРЕДСЈЕДНИК
РАДНЕ ГРУПЕ

   Татјана Пантић с.р.

 

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

NACRT ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

ZAKLJUČAK

27.01.2014.

12. sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 31.januara 2014.godine u Skupštinskoj sali opštine Milići sa početkom u 10:00 časova.

25.12.2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА МИЛИЋИ

-Радна група за праћење јавне расправе

о Нацрту Плана инвестиција општине Милићи за 2014.годину

Број:02-022-152/13

Милићи,25.12.2013. године

            Радна група за праћење јавне расправе о Нацрту Плана инвестиција општине Милићи за 2014. годину , дана 25.12.2013. године,   и з д а ј е

 

Ј А В Н О   С А О П Ш Т Е Њ Е

            Скупштина општине Милићи дана 24.12.2013. године прихватила је Нацрт Плана инвестиција Општине Милићи за 2014. и Закључком број 01-022-152/13 исти упутила на јавну расправу.

            Закључком ,број:01-022-152/13 од 24.12.2013. године отворена је јавна расправа о Нацрту Плана Инвестиција општине Милићи за 2014. годину ,која ће трајати од 25.децембра 2013. године до 15.јануара 2014. године.

            Јавну расправу пратиће Радна група именована од стране Начелника општине, рјешењем бр: 02-022-152/13 у саставу:

            1.Миле Лаловић -предсједник радне групе

            2.Гордана Сарић -члан

            3.Марко Савић-члан

           

            Радна група је усвојила План провођења и праћења јавне расправе,који је саставни дио овог Саопштења.

            Овом приликом Начелник општине позива све заинтересоване грађане,правна и физичка лица,удружења и остале асоцијације да узму учешће у јавној расправи о нацрту Плана инвестиција општине Милићи за 2014. годину. Радна група током јавне расправе даваће грађанима одговоре на њихова питања,прикупиће дате приједлоге ,мишљења и сугестије,а исте ће доставити Начелнику општине ради израде приједлога Плана инвестиција општине за 2014. годину.

            Коначну одлуку о приједлозима наведених аката донијеће Скупштина општине Милићи на јануарском засједању 2014. године.

            На сарадњи грађанима општине Милићи,Начелник општине се унапријед захваљује.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

                                                                                    Р А Д Н Е   Г Р У П Е

                                                                                          Миле Лаловић

 

PLAN INVESTICIJA ZA 2014.GODINU

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU PLANA INVESTICIJA OPŠTINE MILIĆI ZA 2014.GODINU

17.12.2013.

11. sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 24.decembra 2013.godine u Skupštinskoj sali opštine Milići, sa početkom u 10.00 časova.

19.11.2013.

U ponedeljak, 18.11.2013.godine Načelnik opštine Milići, Živojin Jurošević, organizovao je prijem za deset najuspješnijih sportista, osvajača medalja, Džudo kluba Milići. Oni su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima i u 2013.godini osvojili su 43.medalje.
Načelnik opštine obećao je rukovodstvu i članovima džudo kluba pomoć u rješavanju problema, kao što su nabavke stručanja za džudo i ustupanje prostora za dovoljan broj treninga u toku sedmice.