joomla backup

16.04.2014.

SWG Glavna Kancelarija/ Sekretarijat ,u ime Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj otvorila je Poziv za "ABD grant shemu", u okviru aktivnosti “Jačanje konkurentnosti kroz dodelu malih grantova za obnavljanje proizvodnih kapaciteta i nabavku opreme potrebne za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvodnih procesa ili za uvođenje inovativnih proizvoda" koju finansira Evropska Komisija u okviru projekta "Priprema za implementaciju pristupa zasnovanog na razvoju teritorije (ABD) na Zapadnom Balkanu- II Faza".

Grant shema je dizajnirana za podršku investicijama u "Drina - Tara" i "Drina - Sava" prekograničnim regionima, i odnosi se na poboljšanje proizvodnih procesa i tehnologije, i podizanje kvaliteta proizvoda i usluga. Glavni cilj ove grant sheme je jačanje integrisanog ekonomskog razvoja u regionima "Drina - Tara" i "Drina - Sava" kroz podršku preduzetničkim inicijativama, fokusirajući se na jačanje turističke ponude u regionu i poboljšanje proizvodnih lanaca poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, poboljšanje turističkih usluga kroz integrisane projekte podsticanja saradnje izmedju učesnika u lancu vrednosti.

Rok za podnošenje prijava je 8. maj 2014.

Dokumenti za Grant aplikaciju su dostupni na web stranici Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi (SEE) http://seerural.org/featured/call-for-proposals/


• Pitanja u vezi sa procesom podnošenja prijave mogu se poslati na sledeću e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

• Konsultacije koje se odnose na pripremu prijavnog obrasca će biti pružena on-line sa e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

• Konsultacije koje se odnose na pripremu poslovne strategije će biti pružena on-line sa e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

16.04.2014.

Od direktora JU Centar za socijalni rad, Vladana Trivkovića, dostavljena je informacija da je završena izrada Socijalne karte Opštine Milići, koju je finansirala UNDP, kancelarija Srebrenica.
Pojedinačno je obrađeno 2.068 domaćinstava, odnosno 6.311 stanovnika opštine (u odnosu na ukupan broj stanovnika od 12.500, prema preliminarnim rezultatima popisa).
Pored zbirnog pregleda sa nivoa cijelog područja opštine, Socijalna karta posebno obrađuje svaku od 20 mjesnih zajednica.

SOCIJALNA KARTA OPŠTINE MILIĆI

04.04.2014.

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići obavještava registrovane poljoprivredne proizvođače da je donešen Program korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2014.godinu, i to :
- za mljekare koji predaju mlijeko otkupnim stanicama i
- za nabavku sadnica maline.

Pravo na dobijanje podsticajnih sredstava ostvaruju svi registrovani poljoprivredni proizvođači koji blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaj i ispune kriterijume iz ovog Programa.

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA 2014.GODINU

02.04.2014.

Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju obavještava građane i sve zainteresovane subjekte da je u holu zgrade Opštine Milići stavljen na javni uvid Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine. Javni uvid će biti omogućen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova do 28. maja tekuće godine. Primjedbe i predlozi mogu se upisati u za to namijenjenu knjigu dostavljenu od strane nadležnog Ministarstva.
Javno izlaganje Plana će biti u Zvorniku 09. aprila u 14:00 časova u zgradi opštinske uprave. Svi zainteresovani mogu pristupiti javnom izlaganju i postaviti pitanja koja se odnose na konkretni dio Nacrta.

28.03.2014.

P L A N
provođenja javne rasprave o nacrtu
Statuta opštine Milići

1. Priprema javne rasprave

- Plan provođenja i praćenja javne rasprave o nacrtu Statuta opštine Milići dostaviti: Odbornicima SO, Savjetima MZ-a opštine Milići, javnim ustanovama i preduzećima, NVO koje djeluju na području Opštine, privrednim subjektima sa sjedištem u Milićima.
- Javno saopštenje postaviti na oglasne table, druga vidna mjesta, web site opštine Milići www.opstinamilici.org i oglasiti putem lokalnih radio stanica.

2. Sprovođenje javne rasprave

- Radna grupa održaće sastanak sa predstavnicima MZ i NVO-a dana 15.04.2014. godine sa početkom u 12,oo časova u sali za sastanke zgrade opštine Milići.
- Sa predstavnicima javnih ustanova i preduzeća, privrednih subjekata o nacrtu Statuta opštine Milići Radna grupa održaće sastanak 17.04.2014. godine u 12,oo časova u sali sa sastanke opštine Milići.
- Pisani predlozi i sugestije mogu se dostaviti Radnoj grupi do 28.04.2014. godine.
- Svi akteri javne rasprave dodatna pojašnjenja mogu tražiti od Radne grupe zadužene za praćenje javne rasprave, koja na poziv i po potrebi može pružiti podršku.
- Zajedno sa Planom provođenja javne rasprave dostaviće se i rješenje o imenovanju radne grupe.

3. Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave o nacrtu Statutu opštine Milići Radna grupa pripremiće izvještaj sa svim prikupljenim predlozima i sugestijama i isti dostaviti Načelniku opštine i Komisiji za statutarna pitanja, poslovnik i propise radi izrade predloga akta.


 RADNA GRUPA

1. Mirko Savić,s.r.
2. Jadranka Srdić,s.r.
3. Tatjana Pantić,s.r.

 

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU STATUTA OPŠTINE MILIĆI

NACRT STATUTA OPŠTINE MILIĆI