joomla backup

09.06.2014.

Opština Milići potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa UNDP, preuzela je obaveze na provođenju aktivnosti za uspostavu LAG-a regije Birač. LAG regije Birač je regionalno tijelo koje će se uspostaviti na prostoru pet opština regije: Milići, Zvornik, Srebrenica, Bratunac i Vlasenica. Prema planu realizacije projekta uspostava skupštine LAG-a predviđena je za kraj juna ili početak jula mjeseca. Preko LAG-a iz ovog projekta biće finansirano nekoliko projekata od regionalnog značaja do 2016.godine. Skupština LAG-a brojaće 30 članova ( po 6 iz svake opštine ). Sastav članova skupštine, ispred svake opštine predviđen je po ključu: dva člana iz javnog sektora, dva iz sektora privrede i dva iz sektora civilnog društva ( NVO ).
Detaljnije informacije o samom projektu i LAG-u daće na sastanku predstavnici konsultantske kuće koja je angažovana od strane UNDP i radiće na uspostavi LAG-a. Lokalna grupa će na kraju procesa obuke i upoznavanja sa projektom imenovati članove skupštine LAG-a za opštinu Milići.
Inicijalni sastanak za uspostavu Lokalne grupe održaće se u petak 13.06.2014.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali za sastanke skupštine opštine Milići. Pozivamo Vas da kao član Lokalne grupe uzmete učešće na ovom sastanku. Sastanak će trajati oko dva sata i istom će prisustvovati članovi konsultantske kuće zadužene za uspostavu LAG-a regije Birač. Nadamo se da ćete prepoznati značaj i interes i uzeti učešće na pomenutom sastanku.

S poštovanjem,

Načelnik opštine
Živojin Jurošević s.r.

POZIVNICA ZA PRVI INFORMATIVNI SASTANAK POVODOM OSNIVANJA LOKALNE AKCIONE GRUPE REGIJE BIRAČ

03.06.2014.

U kabinetu Načelnika opštine, 02.06.2014.godine organizovan je prijem za članove i volontere Omladinskog savjeta Milići, koji su u prethodnom periodu neumorno i aktivno radili na čišćenju i pomaganju ugroženim od poplava.
Svojim učešćem pomogli su u saniranju posledica od poplava u Derventi, Mišićima, Dubničkom mostu, Lukić polju, te u organizovanim akcijama čišćenja grada Doboja i Šekovića.
Takođe, organizovali su zajedno sa Crkvenom opštinom prikupljanje humanitarnih paketa za ugrožene u Doboju.

omladinci

28.05.2014.

U holu zgrade Opštine Milići na javnom uvidu bio je Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine. Javni uvid je bio omogućen svakog radnog dana od 28. marta ove godine. U ostavljenom vremenskom periodu, od strane građana i drugih subjekata, nije bilo primjedbi i prijedloga upisanih u za to namijenjenu knjigu, dostavljenu od strane nadležnog Ministarstva.
Od 28.05.2014.godine plan neće biti javno izložen a svi zainteresovani, ako su imali primjedbe koje nisu dostavili, mogu to učiniti i u narednih sedam dana u Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, koje će eventualne primjedbe stigle u ostavljenom roku, proslijediti nosiocu izrade plana i ministarstvu kako bi se razmotrile i eventualno ugradile u Plan.


NAČELNIK ODJELJENJA
Gordana Sarić s.r.