joomla backup

05.10.2018.

U okviru manifestacije Dječija nedjelja, mališani iz Predškolske ustanove "Poletarac" i učenici nižih razreda Osnovne škole "Aleksa Jakšić" Milići bili su u posjeti Narodnoj biblioteci, Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici, Muzeju rudarstva, Rajkovom tornju, Parku velikana.

Manifestacija je završena maskenbalom koji je održan na Ljetnoj pozornici.

Dječija nedjelja obilježava se od 1. do 5. oktobra pod sloganom "Vjerujem u sebe".

nedeljadjeteta1

nedeljadjeteta2

nedeljadjeteta3

27.09.2018.

Opštinska uprava opštine Milići – Odjeljenje za prostorno uređenje,stambeno-komunalne poslove i ekologiju, obavještava investitore odnosno vlasnike bespravno izgrađenih objekata da je dana 19.07.2018. godine stupio na snagu Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata („Službeni glasnik Republike Srpske br.62/18).

Skupština opštine Milići na Trinaestoj redovnoj sjednici usvojila je Odluku o subvenciji troškova obračunatih u postupku legalizacije bespravno izgrađenih individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata („Službeni glasnik opštine Milići“ br.6/18), kojom su predviđena umanjenja naknada koje se obračunavaju u postupku legalizacije (renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta) za bespravno izgrađene objekte čiji su vlasnici:

  1. Lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe – umanjenje 20%
  2. Porodice poginulih boraca – umanjenje 20%
  3. Ratni vojni invalidi I i II kategorije i članovi njihovog porodičnog domaćinstva - umanjenje 20%
  4. Civilna lica sa invaliditetom koja su potpuno zavisna od pomoći i njege drugog lica - umanjenje 20%
  5. Civilna lica sa invaliditetom koja su djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica - umanjenje 10%
  6. Borci od I do III kategorije - umanjenje 20%
  7. Borci od IV do VII kategorije - umanjenje 15%
  8. Ratni vojni invalidi od III do X kategorije - umanjenje 15%
  9. Izbjeglice,raseljena lica i povratnici - umanjenje 15%
  10. Žene žrtve rata - umanjenje 15%


Obrazac zahtjeva za legalizaciju zainteresovana lica mogu preuzeti u šalter sali u zgradi opštinske uprave opštine Milići.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je 6 (šest) mjeseci računajući od dana stupanja na snagu ovog Zakona odnosno 19.01.2019. godine.

Stranka koja ne podnese zahtjev u navedenom roku gubi pravo na gore navedeno umanjenje naknada koje se obračunavaju u postupku legalizacije a osim toga dodatno plaća i naknadu za legalizaciju koja iznosi 20% od obračunatog iznosa navedenih naknada.

 

NAČELNIK ODJELJENJA
Slađana Todorović s.r.