joomla backup

20.09.2018.

U sali za sastanke u zgradi opštine Milići, 19.septembra 2018.godine Načelnik opštine Momir Lazarević potpisao je ugovore sa 4 pripravnika, koji će pripravnički staž obavljati u opštinskoj upravi.

Prema riječima Načelnika opštine, pripravnički staž po Vladinom Programu podrške zapošljavanju mladih sa VSS na području opštine Milići obavljaće 18 pripravnika, koji su pored opštinske uprave raspoređeni i u JU OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići, JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići, PU „Poletarac“ Milići, Narodnu biblioteku, Centar za socijalni rad, Šumsko gazdinstvo „Milići“ idr.

pripravnici2018

18.09.2018.

Dana 17.septembra 2018.godine u 12 časova, u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići Načelnik opštine Momir Lazarević potpisao je Ugovore o stipendiranju učenika JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići . Ugovori su potpisani za učenike upisane u prvi razred u školskoj 2018-2019.godini , smjer Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija.

U školskoj 2018-2019.godini Opština Milići stipendiraće ukupno 63 učenika, 36 učenika drugog razreda, smjerovi: Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija i Šumarstvo i obrada drveta-stolari, kao i 24 učenika prvog razreda smjer Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija.


NAČELNIK ODJELjENjA
Ljiljana Lalović s.r.

stipendije2018

17.09.2018.

Obavještavamo građane koji se snabdijevaju vodom za piće sa gradskog vodovoda Milići da će AD „Komunalno“ Milići u narednom periodu u noćnim satima vršiti ispiranje transportnog azbest cementnog cjevovoda koji se prostire od izvorišta Nikoline vode kroz Zaklopaču, Podgoru, Supač Polje do rezervoara u Goločevini, usljed čega će doći do varijacija pritiska vode.

 

14.09.2018.

Opština Milići u školskoj 2018-2019.godini , u skladu sa Pravilnikom i Odlukom o stipendiranju učenika srednje škole, nastavlja stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja, odnosno zanimanja za koja tržište rada iskazuje interesovanje.

Dana 17.septembra 2018.godine u 12 časova, u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići Načelnik opštine Momir Lazarević potpisaće Ugovore o stipendiranju učenika JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići . Ugovori se potpisuju za učenike upisane u prvi razred u školskoj 2018-2019.godini , smjer Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija.

Pozivaju se roditelji-zakonski zastupnici učenika prvog razreda Elektrotehnike-tehničari informacionih tehnologija da dođu na najavljeni događaj radi potpisivanja i preuzimanja Ugovora o stipendiranju učenika.


NAČELNIK ODJELjENjA
Ljiljana Lalović s.r.

13.09.2018.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave
o nacrtu plana investicija za 2019. godinu

Broj :02-022-47/18
Datum : 07.09.2018. godine

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Plana investicija opštine Milići za 2019. godinu, dana 07.09.2018. godine izdaje :

J A V N O    S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 06.09.2018. godine prihvatila je Nacrt plana investicija za 2019. godinu i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava provešće se u periodu od 10.09.2018 do 25.09.2018. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-47/18 od 07.09.2018. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Slađana Todorović – Predsjednik radne grupe
2. Ljiljana Lalović-član radne grupe
3. Marina Mišić-član radne grupe
4. Zajim Mahmutović-član radne grupe
5. Ranka Radić-član radne grupe
6. Marko Savić-član radne grupe.

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .
Načelnik opštine poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt plana investicija opštine Milići za 2019. godinu. Tokom javne rasprave radna grupa će davati sva potrebna pojašnjenja zainteresovanim licima, prikupljati prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Plana investicija za 2019. godinu.
Konačnu odluku o prijedlogu Plana investicija za 2019. godinu donijeće Skupština opštine Milići.
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .

Predsjednik radne grupe
Slađana Todorović

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2019.GODINU


Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica i privrednih subjekata, korisnicima budžetskih sredstava, javnih preduzeća, ustanova, NVO i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima dana 18.09.2018. godine u Sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa početkom u 11:00 časova.