joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

26.04.2024.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada, vjerskog praznika pravoslavnog Vaskrsa i Dana pobjede nad fašizmom, su:

    01.  i 02. maj (srijeda i četvrtak)
    03. maj (pravoslavni Veliki petak)
    06. maj (Vaskršnji ponedjeljak)

    09. maj (četvrtak, Dan pobjede nad fašizmom)

U dane praznika neće raditi organi jedinice lokalne samouprave opštine Milići.

26.04.2024.

U skladu sa Programom rada Skupštine opštine Milići održana je Dvadeset prva Redovna sjednica, na kojoj se našlo ukupno 25. tačaka dnevnog reda.

Odbornici su, između ostalog, razmatrali Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu kao i izvještaje o prošlogodišnjem izvršenju planova i programa iz oblasti urbanizma i poljoprivrede.

Pred odbornicima su se našle i analize iz oblasti zapošljavanja, kulture i sporta.
   
Svi akti sa Dvadeset prvog Redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 2/24.


                                                  ODSJEK ZA
                                                                   SKUPŠTINSKE POSLOVE

21. Odrzana Dvadeset prva Redovna sjednica SO Milici 25.04

23.04.2024.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07), člana 2. Zakona o Danu Republike Srpske, člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. stav (1), tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), Načelnik opštine Milići, d o n o s i


N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu maju 2024.godine

Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznici u mjesecu maju 2024.godine su :
-    Međunarodni praznik rada 01. 02. maj i Dan pobjede nad fašizmom 09. maj.            

Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 01, 02. i 09. maj 2024. godine dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom;
2. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
3. Komunalno preduzeće – kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
4. ZU apoteka „ Galen“ Milići: 01, 02. i 09. maj - od 08,00 do 14,00 časova.
5. ZU apoteka “Moja apoteka“: 01, 02. i 09.maj - dežurstvo (obavezno isticanje broja telefona za kontakt u slučaju potrebe)        
6. Veterinarska ambulanta „Vetera“ d.o.o. Milići (dežurstvo ili pripravnost), gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut  na veterinarskoj ambulanti.

Član 3.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 01, 02. i 09. maja 2024. godine mogu  da rade:

1. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redom vožnje;
2. Benzinske pumpe sa redovnim radnim vremenom.

Subjekti koji se bave proizvodnjom i prodajom prehrambenih proizvoda (pekare, pekoteke) mogu raditi u vremenu od 00,00-24,00 časova, s tim da je u vremenu od 00,00-06,00 časova dozvoljena samo šalterska prodaja.
Trgovine koje se bave prodajom pretežno prehrambenih proizvoda i zanatsko preduzetničke radnje za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika navedenih članom 1. ove Naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići.    
Za predstojeće vjerske praznike, Veliki petak, Vaskrs i Vaskršnji ponedeljak 03.05., 05.05. i 06.05.2024. godine, zaposleni vjernici imaju pravo plaćenog odsustvovanja sa radnog mjesta, a poslodavci sami određuju obim poslovanja u navedene  dane.
                          

 Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se za dan 01, 02. i 09. maj 2024. godine.


Datum: 22.04.2024. godine
Broj :    02-95/24                                                

NAČELNIK OPŠTINE
Marko Savić s.r.
                                                        

22.04.2024.

Predsjednik SO-e Milići, Predrag Sušić, zakazao je 21. Redovnu sjednicu za četvrtak, 25. april 2024. godine, koja će biti održana u skupštinskoj sali opštinske uprave Milići u 10 časova.

    Na sjednici Kolegijuma, održanog 2. aprila 2024. godine, utvrđen je prijedlog Dnevnog reda Dvadesetprve redovne sjednice, na kojoj će se naći ukupno 25. tačaka za raspravu.
 
Odsjek za skupštinske poslove pripremio je dnevni red i materijal za 21. sjednicu skupštine, koje možete pogledati i preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Milići, u sekciji Skupština, pod kategorijom Materijal za sjednicu SO.

                        
               ODSJEK ZA
                                                                   SKUPŠTINSKE POSLOVE

10.04.2024.

Komisija NODAS-a je u proteklom periodu izvršila selekciju aplikacija za grantove u pčelarstvu u sklopu projekta „BeeAlive - Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva". U sklopu procesa selekcije su obavljeni i pojedinačni intervjui (29) sa aplikantima i tom prilikom su se dopunjavali podaci o aplikantima, njihov socio-ekonomski status i druge informacije koje nisu ili nisu potpuno navedene u aplikacijama.
 
U skladu sa kriterijumima definisanim u projektu te raspoloživim sredstvima namijenjenim za 10 korisnika na području Opštine Milići, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 10 aplikanata/ica na listu konačnih, tj. primarnih korisnika/ca. U prilogu se nalazi i lista aplikanata/ica iz kategorije „u daljnjem razmatranju", kao i kategorija „nije zadovoljio/la".
 
Ubrzo će za artikle definisane u aplikacijama biti objavljen i tender, a po završetku tenderske procedure potpisivanje ugovora sa korisnicima/cama i nabavke. Utvrđivanjem preostalih sredstava komisijski će se razmatrati odabir i dodatnih korisnika/ca iz kategorije „u daljnjem razmatranju". Broj dodatnih korisnika/ca će zavisiti o dostupnosti dodatnih sredstava i o tome će aplikante/ice biti naknadno obavješteni.

Eventualne žalbe i pitanja se mogu dostaviti do 15.04.2024 putem email adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem telefona 033 618 323.

Utvrđenu listu aplikanata, koji su prošli prvu selekciju, možete pogledati na sljedećem linku:

LISTA APLIKANATA ZA DODJELU GRANTOVA U PČELARSTVU