joomla backup

06.10.2020.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave
o Nacrtu plana investicija za 2021. godinu

Broj : 02-022-95/20
Datum : 02.10.2020. godine


J A V N O    S A O P Š T E NJ E


Skupština Opštine Milići dana 29.09.2020. godine prihvatila je Nacrt plana investicija za 2021. godinu i isti uputila na javnu raspravu.

Javna rasprava provešće se u periodu od 01.10.2020. do 31.10.2020. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik Opštine imenovao je radnu grupu u sledećem sastavu:

1 . Slađana Todorović – predsjednik radne grupe
2 . LJiljana Lalović-član radne grupe i
3 . Marina Mišić-član radne grupe
4 . Halil Jašić-član radne grupe
5 . Ranka Radić-član radne grupe
6 . Marko Savić-član radne grupe.


Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt plana investicija Opštine Milići za 2021. godinu do 31.10.2020. godine.

Radna grupa će održati sastanke sa:

  • predstavnicima mjesnih zajednica dana 21.10.2020. godine,
  • predstavnicima nevladinih organizacija, javnih preduzeća i ustanova dana 22.10.2020. godine,
  • predstavnicima privrednih društava i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima dana 23.10.2020. godine.

Sastanci će se održati u sali za sastanke u zgradi Opštinske uprave Opštine Milići sa početkom u 08:00 časova.

Pismeni pozivi se neće dostavljati.

Tokom javne rasprave radna grupa će prikupljati prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku Opštine radi izrade Prijedloga plana investicija za 2021. godinu.

Konačnu odluku o Prijedlogu Plana investicija za 2021. godinu donijeće Skupština opštine Milići.


Predsjednik radne grupe
Slađana Todorović

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2021.GODINU

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE