joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

25.09.2020.

U toku su radovi na pripremi trase za asfaltiranje (zemljani radovi: iskopi kanala za odvodnju kišnice, postavljanje poprečnih propusta od betonskih cijevi i izrada armiranobetonskih šahti za prihvat kišnih voda) u Višnjici i u Zaklopači (put za Podbirač). Nakon završetka pripremnih radova pristupiće se nasipanju pomenutih putnih pravaca i presvlačenjem istih asfaltnim zastorom. U Višnjici će dužina novoasfaltiranog kolovoza iznositi 1000,00m, a u Zaklopači 470,00m.

INVESTITOR: Opština Milići
IZVOĐAČ: „Trend“ d.o.o. Zvornik

 

Nakon što je rekonstruisana kanalizaciona mreža (oborinska i fekalna), pristupilo se pripremnim radovima za asfaltiranje Ulice Vojina Savića - skidanje površinskog sloja asfalta u dužini 129,00m.

INVESTITOR: Opština Milići
IZVOĐAČ: „Trend“ d.o.o. Zvornik – asfalterski radovi

 

U toku je realizacija projekta „Uređenje korita rijeke Zelenog Jadra“. Radovi se izvode na dvije lokacije: u Ulici Solunskih junaka – izrada potpornog armiranobetonskog zida i u Ulici patrijarha Pavla (kod mosta, na raskršću sa regionalnim putem) – izgradnja obaloutvrde od kamena i armiranog betona.

INVESTITOR: JU „Vode Srpske“ Bijeljina
IZVOĐAČ: „Gramel“ d.o.o. Milići