joomla backup

23.07.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Broj: 02-30-6/20
Datum: 22.07.2020.god.


O B A V J E Š T E NJ E
vlasnicima ugostiteljskih objekata


Obavještavaju se vlasnici ugostiteljskih objekata na području opštine Milići da su dužni pridržavati se propisanog radnog vremena od 06 do 23 časova, u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, i da su obavezni organizovati svoj rad u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a posebno:

  1. sjedeća mjesta u prostoru objekta rasporediti tako da je omogućena fizička udaljenost od 2m između osoba koje sjede za različitim stolovima,
  2. za jednim stolom dozvoljeno je da sjede najviše četiri osobe (razmak ne manji od 1m).

Vlasnici ugostiteljskih objekata obavezni su primjeniti i druge preporuke vezane za:

  • ulazni i radni prostor,
  • ventilaciju,
  • prozračivanje toaleta,
  • čišćenja i dezinfekciju u objektu,
  • upravljanje otpadom,
  • postupanje sa zaposlenima u radnom prostoru i
  • ličnu higijenu,

koje su sadržane u Uputstvu za postepeno ublažavanje mjera- ugostiteljski objekti.

Pozivaju se vlasnici ugostiteljskih objekata da se strogo pridržavaju propisanih mjera u protivnom će biti sankcionisani.

 

KOMANDANT ŠTABA
ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE MILIĆI

Momir Lazarević s.r.