joomla backup

16.06.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 16.06.2020.god.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Nakon održane 18. sjednice, Opštinski štab za vanredne situacije, konstatuje da je epidemiološka situacija na području opštine Milići stabilna.

Opštinski štab za vanredne situacije poziva građane da se ponašaju odgovorno i poštuju mjere za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona (covid-19), propisane zaključcima Štaba za vanredne situacije Republike Srpske.KOMANDANT ŠTABA
ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE MILIĆI


Momir Lazarević s.r.