joomla backup

29.05.2020.

Zbog propisanih mjera prevencije širenja virusa korona, 24. zasjedanje Skupštine opštine Milići, održano je u amfiteatru Srednjoškolskog centra “Milutin Milanković” Milići. Na ovaj način su ispoštovani propisi o socijalnoj distanci, a što nije bilo moguće obezbjediti u postojećoj skupštinskoj sali opštinske uprave.

Na dnevnom redu našlo se ukupno 46. tačaka dnevnog reda koje su, programom rada skupštine opštine Milići za 2020. godinu, predviđene za martovsko i majsko zasjedanje opštinskog parlamenta.

Odbornici su razmatrali informacije o stanju u oblasti zapošljavanja, u oblasti veterinarske zaštite, kao i o stanju u oblasti poljoprivrede na području opštine Milići.

Rasprave su vođene i na temu korištenja sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, voda i šuma u 2019. godini.

Na ovom zasjedanju skupštine, raspravljalo se i o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje, visini prosječne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine i poslovnog prostora, kao i Izvještaju o izvršenju Plana održavanja i zaštite lokalnih, nekategorisanih puteva i ulica u naseljima za 2019. godinu.

Izvještaje o radu na ovom zasjedanju predstavile su i javne ustanove i preduzeća sa područja opštine Milići

Svi akti sa 24. redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 3/20.


ODSJEK
ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE