joomla backup

25.05.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 25.05.2020.god.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.97/16 iz 6/19), člana 68. i 86. Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine, donosi:

NAREDBU
o regulisanju radnog vremena ugostiteljskih objekata

  1. U periodu do 08.06.2020. godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskih objekata za ishranu i piće u periodu od 06,00 do 23,00 časova.
  2. Pružanje ugostiteljskih usluga ishrane i pića na način regulisan tačkom 1. Ove naredbe odnosi se i na ugostiteljske objekte za smještaj.
  3. Subjekti iz tačke 1. i 2. ove naredbe dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
  4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.