joomla backup

20.05.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 20.05.2020.god.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Štab za vanredne situacije opštine Milići, povodom slave hrama Sv. Oca Nikolaja u Milićima, apeluje na građane i sveštenstvo da se slava hrama proslavi uz poštovanje mjera Republičkog i Opštinskog štaba za vanredne situacije.

KOMANDANT ŠTABA
ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE MILIĆI

Momir Lazarević s.r.