joomla backup

12.05.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 12.05.2020.god.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.97/16 iz 6/19), člana 68. i 86. Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), a u vezi sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o izmjeni zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj od 11.05.2020 godine, na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine, donosi:


NAREDBU O IZMJENI NAREDBE O VANREDNIM MJERAMA U CILJU PREVENCIJE ŠIRENJA VIRUSA KORONA (COVID-19) NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

  1. U Naredbi o vanrednim mjerama u cilju prevencije širenja virusa korona (covid-19) na području opštine Milići od 11.05.2020. godine mijenja se tačka 1. podtačka 1) i sada glasi: „sva javna okupljanja u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu“
  2. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.