joomla backup

11.05.2020.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 11.05.2020.god.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.97/16 iz 6/19), člana 68. i 86. Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), a u vezi sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj od 08.05.2020 godine, na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine, donosi:


NAREDBU O VANREDNIM MJERAMA U CILJU PREVENCIJE ŠIRENJA VIRUSA KORONA (COVID-19) NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI


U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje virusa korona (covid-19) te zaštite i spasavanja stanovništva:

1. Zabranjuje/u se do 25.05.2020. godine:

1) sva javna okupljanja,
2) rad bazenima, „wellness“ i spa centrima posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj i
3) takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista.


2. Zabranjuje/u se do 18.05.2020. godine:
1)rad dječijim igraonicama
2) aktivnosti sportskih organizacija i sportista koje obuhvataju trenažni proces.

3. Od 18.05.2020. do 25.05.2020. godine u vremenskom periodu od 06,00 do 21,00 časova ograničava/ju se:
1) rad dječijim igraonicama,
2) aktivnosti sportskih organizacija i sportista koje obuhvataju trenažni proces.

4. Ograničava se rad do 25.05.2020. godine:
1) U vremenu od 06,00 do 21,00 časova
- trgovinama prehrambene i neprehrambene robe
- pekarskim radnjama
- ugostiteljskim objektima za ishranu i piće
- fitnes centrima
- subjektima uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtjeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski saloni i drugi saloni za uljepšavanje i njegu),
- poljoprivrednim apotekama
- prodajnim i ugostiteljskim objektima u sklopu benzinskih i plinskih pumpnih stanica (Nije vremenski ograničena prodaja goriva, naftnih derivata i plina)
- priređivačima igara na sreću.


5. U periodu iz tačke 4. ove naredbe ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj mogu bez vremenskog ograničenja pružati usluge smještaja, kao i usluge ishrane i pića gostima a trećim licima sa vremenskim ograničenjem iz tačke 4. podtačka 1).

6. Subjekti iz tačke 3. i 4. ove naredbe dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja covid-19 bolesti na radnom mjestu.

7. Svi subjekti iz tačke 3. i 4. ove naredbe mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

8. Subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

1). Na ulazu u sve službene prostorije iz ove tačke koje pružaju usluge građanima, ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru.

2) Održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higjene.

9. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Naredbe sprovodi nadležna inspekcija i komunalna policija.

10. Stupanjem na snagu ove naredbe stavlja se van snage naredba o vanrednim mjerama u cilju prevencije širenja virusa korona (covid-19) na području opštine Milići od 18.03.2020., 24.03.2020., 01.04.2020., 07.04.2020. i 29.04.2020. godine.

11. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjivaće se do 25.05.2020. godine.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.