joomla backup

24.03.2020.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 24.03.2020.god.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), čpana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.97/16 i3 6/19), člana 68. i 86. Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), a u vezi sa zaključkom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj Republičkog štaba za vanredne situacije od 17.03.2020 godine, Zaključkom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona ( COVID-19) u Republici Srpskoj u vezi sa radom zdravstvenih ustanova-apoteka, načelnik opštine donosi:


NAREDBA O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O VANREDNIM MJERAMA U CILJU PREVENCIJE ŠIRENJA VIRUSA KORONA (COVID-19) NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

Vrši se izmjena i dopuna Naredbe o vanrednim mjerama u cilju prevencije širenja virusa korona (covid-19) na području opštine Milići i sada glasi:


„U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti te zaštite i spasavanja stanovništva:

 1. Zabranjuju se sva javna okupljanja.
 2. Zabranjuje se rad ugostiteljskim objektima svih vrsta (uključujući i rad ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih pumpi) i kladionicama, osim Motela koji može da služi hranu i piće za svoje registrovane goste.
 3. Ograničeno je radno vrijeme:
  -    od 07 do 18 časova za trgovine prehrane/robe široke potrošnje i trgovine stočne hrane i poljoprivredne apoteke (uključujući i rad trgovinskih objekata u sklopu benzinskih pumpi).
  -    od 07 do 18 časova za uslužne djelatnosti.
 4. Radno vrijeme pekara (samo prodaja proizvoda bez konzumiranja istih na licu mjesta) je od 7 do 18 časova, a proizvodnja se odvija u ustaljenom radnom vremenu.
 5. Dostava životnih namirnica je dozvoljena od 7 do 18 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi.
 6. Ograničava se rad zdravstvenih ustanova -apotekama, osim apoteka koje organizuju dežurstvo ili pripravnost, radnim danima od 08 do 18 časova i vikendom od 08 do 13 časova. Obezbjediti dežurstvo apoteka na području Opštine i pripravnost za hitne slučajeve.
 7. Benzinske pumpe mogu da rade u redovnom radnom vremenu kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina sa ograničenjima za dio benzinske pumpe kako stoji u tački 2. i 3. ove Naredbe.
 8. Zabranjen je rad sportskoj dvorani, fitnes centru i dječijim igraonicama.
 9. Zabranjuje se rad predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Milići.
 10. Organi jedinice lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:
  -    Rad organizovati sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta, a ostala lica uputiti na rad od kuće ili na rad kod kuće,
  -    Prilikom rada primjenjivati zaštitnu opremu (maske i rukavice),
  -    Na ulazu u svoje službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama, onemogućiti zadržavanje u prostorijama i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
  -    Pravilo održavanja rastojanja od jednog metra poštovati i prilikom formiranja redova ispred poslovnih prostorija.
 11. Subjekti iz tačaka 3, 4, 5, 6 i 7 dužni su preduzimati sljedeće mjere:
  -    Prilikom rada primjenjivati zaštitnu opremu (maske i rukavice),
  -   Ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,
  -    Ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
  -    U zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i pojačane higijene.
 12. Ograničava se rad JU „Narodna biblioteka Milići“ radnim danima u trajanju od 10 do 14 časova. Vikendom ne radi.
 13. Inspekcijski nadzor na sprovođenju ove naredbe sprovode nadležni inspektori i komunalna policija.
 14. Donošenjem ove Naredbe stavlja se van snage Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata na području opštine Milići broj 02-30-6/20 od 18.03.2020.godine.“
 15. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Milići“.

                                        NAČELNIK OPŠTINE
                                        
                                                                                                         Momir Lazarević s.r.