joomla backup

24.03.2020.

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Milići održao je dana 23.03.2020.godine sastanak na kome su doneseni sledeći zaključci:

 1. Ograničava se prodaja proizvoda u pekarama do 18 časova, rad na proizvodnji je neograničen,
 2. Ograničava se rad apoteka od 8 do 18 časova radnim danom a vikendom od 8 do 13 časova, uz uvođenje pripravnosti za hitne slučajeve u vrijeme kada ne rade,
 3. Ograničeno je radno vrijeme poljoprivrednih apoteka od 07 do 18 časova,
 4. Do daljnjeg se zabranjuje rad predškolske ustanove „Poletarac“,
 5. Ograničava se rad Narodne biblioteke u skladu sa instrukcijama, na period od 10 do 14 časova, subotom ne radi,
 6. Obustavljaju se sva službena putovanja na udaljenost veću od 50 km osim po posebnom odobrenju komadanta Štaba ili za članove Štaba,
 7. Zadužuju se službe opštine da kontaktiraju sa vlastima vjerskih zajednica da ih upoznaju sa zaključkom Vlade Republike Srpske o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima,
 8. Volonteri OOCK Milići će obići starije sugrađane koji su se obraćali za pomoć u snabdjevanju namirnicama,
 9. Odjeljenje za finansije, privredu i društvene djelatnosti treba da kontaktira trgovine koje imaju mogućnost dostave potrepština po narudžbi na kućne adrese starijih lica,
 10. Načelnik opštine treba da kontaktira Telekom o mogućnosti otvaranja besplatnih linija za pozive lica u izolaciji koji imaju obavezu javljanja u Dom zdravlja i Specijalistički centar,
 11. Za lica koja ne poštuju izolaciju određuje se prostor  u Sportskoj dvorani – mala sala, u koju će biti smještena lica koja ne poštuju kućnu izolaciju,
 12. Zadužuju se službe da provjere kako i na koji način se izdaju potvrde za poljoprivrednike starije od 65 godina za obavljanje poslova na njivama,
 13. Analiziran je izvještaj komunalne policije o obilasku lica u izolaciji.


Broj: 02-30-6/20
Datum: 23.03.2020. god.

                                                       KOMANDANT ŠTABA
                                                    ZA VANREDNE SITUACIJE
                                                        OPŠTINE MILIĆI
                                               

                                                        Momir Lazarević s.r.

stab za vanredne situacije