joomla backup

20.03.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-30/20
Milići, 20.03.2020. godine

Na osnovu člana Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama Službeni glasnik Republike Srpske broj:121/12 i 46/17), Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 25/20) izazvane korona virusom,  Mjera Kriznog štaba za vanredne situacije Republike Srpske  od 18.03.2020. godine, preporuka i instrukcija Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske od 20.03.2020. godine , Načelnik opštine Milići donosi


O D L U K U
 o organizovanju procesa rada Opštinske uprave Milići u vanrednoj situaciji


Član 1.

Ovom Odlukom organizuje se minimalni i neophodni rad Opštinske uprave Milići po organizacionim jedinicama Opštinske uprave u svrhu ostvarivanja jedinice lokalne samouprave u vanrednoj situaciji izavanoj pandemijom korona virusa.

Član 2.

U skladu sa mjerama i instrukcijama Kriznog štaba Republike Srpske i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske organizuje se minimalni proces rada sa najneophodnijim izvršiocima po radnim mjestima organizacionih jedinica Opštinske uprave u skladu sa prijedlozima neposrednih rukovodioca, kao i sa mjerama rad od kuće i kod kuće odnosno obavljanjem poslova i radnih zadataka telefonskim i elektronskim putem.
U slučaju potrebe izvršioci poslova koji nisu u momentu angažovani u skladu sa Planom Organizacije poslova,  dužni su se javiti na posao i radno mjesto u najkraćem mogućem roku.

Član 3.


Ovu Odluku prati Plan organizacije poslova i radnih zadataka po Odjeljenjima i odsjecima koji će biti objavljen na Oglasnoj tabli opštine Milići i o kojem će biti upoznati zaposleni u opštinskoj upravi od strane rukovodioca Opštinske uprave.

Član 4.


Plan organizacije poslova u Opštinskoj upravi Milići primjenjivaće se do 30.03.2020.godine ili do druge odluke nadležnog organa.

Član 5.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku opštine Milići i zvaničnoj prezentaciji opštine Milići.


NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.