joomla backup

20.03.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 19.03.2020.god.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnikk Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19), člana 68. i 86. Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), a u vezi sa zaključkom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj Republičkog štaba za vanredne situacije od 18.03.2020.godine Načelnik opštine donosi:


NAREDBU

U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti te zaštite i spasavanja stanovništva:

 1. Zabranjuju se sva javna okupljanja.
 2. Zabranjuje se rad ugostiteljskim objektima svih vrsta (uključujući i rad ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih pumpi) i kladionicama, osim Motela koji može da služi hranu i piće za svoje registrovane goste.
 3. Ograničeno je radno vrijeme:
  - od 07 do 18 časova za trgovine prehrane/robe široke potrošnje i trgovine stočne hrane (uključujući i rad trgovinskih objekata u sklopu benzinskih pumpi).
  - od 07 do 18 časova za uslužne djelatnosti.
 4. Radno vrijeme pekara (samo prodaja proizvoda bez konzumiranja istih na licu mjesta) je od 7 do 22 časa, a proizvodnja se odvija u ustaljenom radnom vremenu.
 5. Dostava životnih namirnica je dozvoljena od 7 do 18 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi.
 6. Apoteke i poljoprivredne apoteke mogu da rade u redovnom radnom vremenu.
 7. Benzinske pumpe mogu da rade u redovnom radnom vremenu kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina sa ograničenjima za dio benzinske pumpe kako stoji u tački 2. i 3. ove Naredbe.
 8. Zabranjen je rad sportskoj dvorani, fitnes centru i dječijim igraonicama.
 9. Dječiji vrtić „Poletarac“ nastavlja sa radom u smanjenom kapacitetu. Apeluje se na roditelje, koji su u mogućnosti da ne dovode djecu u vrtić.
 10. Organi jedinice lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:
  - rad organizovati sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta, a ostala lica uputiti na rad od kuće ili na rad kod kuće,
  - prilikom rada primjenjivati zaštitnu opremu (maske i rukavice),
  - na ulazu u svoje službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama, onemogućiti zadržavanje u prostorijama i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
  - pravilo održavanja rastojanja od jednog metra poštovati i prilikom formiranja redova ispred poslovnih prostorija.
 11. Subjekti iz tačaka 3, 4, 5, 6 i 7 dužni su preduzimati sljedeće mjere:
  - prilikom rada primjenjivati zaštitnu opremu (maske i rukavice),
  - ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,
  - ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
  - u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i pojačane higijene.
 12. Inspekcijski nadzor na sprovođenju ove naredbe sprovode nadležni inspektori i komunalna policija.
 13. Donošenjem ove Naredbe stavlja se van snage Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata na području opštine Milići broj 02-30-6/20 od 18.03.2020.godine.
 14. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Milići“.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.