joomla backup

19.03.2020.

U vezi sa provođenjem postupka registracije preduzetnika, a u skladu sa preporukama i preventivnim mjerama Vlade Republike Srpske na zaštiti stanovništva od korona virusa, kao i očekivanog povećanog broja zahtjeva za privremeni prestanak obavljanja djelatnosti zbog zabrane odnosno ograničenja za poslovanje donosimo sledeće smjernice:

  1. Zahtjev za privremenu odjavu preduzetnik je dužan dostaviti putem pošte ili faksom.
  2. Zahtjev se nalazi se na sajtu opštine Milići www.opstinamilici.org u Zahtjevima odjeljenja za finansije privredu i društvene djelatnosti. Naziv zahtjeva je - Zahtjev za registraciju preduzetnika.
  3. Preduzetnik uz zahtjev nije u obavezi dostavljati propratna uvjerenja i kopiju ličnih dokumenata.
  4. Preduzetnik je dužan na šalteru pošte kupiti opštinsku administrativnu taksu u iznosu od 12 KM i nalijepiti je na zahtjev.
  5. Popunjen i potpisan zahtjev sa tačnim podacima o preduzetniku, matičnim brojem, brojem lične karte, brojem telefona, JIB-om preduzetničke djelatnosti dostaviti na adresu- Opština Milići, Jovana Dučića 2- Odjeljenje za finansije, privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom za Privatno preduzetništvo, ili putem faksa 056/745-431.
  6. Rješenje doneseno u postupku privremene odjave preduzetnika, stranci će biti dostavljeno putem pošte.


Za sve ostale informacije preduzetnici mogu kontaktirati brojeve telefona 056/745-222 i 056/745-211

 

NAČELNIK ODJELjENjA
Ljiljana Lalović s.r.