joomla backup

18.03.2020.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-30-6/20
Datum: 18.03.2020.god.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), čpana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnikk Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19), člana 68. i 86. Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije načelnik opštine donosi:


NAREDBU
o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata na području opštine Milići


U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva:

 1. Zabranjuje se rad ugostiteljskim objektima svih vrsta (uključujući i rad ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih pumpi) i kladionicama, osim Motela koji može da služi hranu i piće za svoje registrovane goste.
 2. Ograničeno je radno vrijeme:
   - od 07 do 21 čas trgovinskim objektima (uključujući i rad trgovinskih objekata u sklopu benzinskih pumpi).
 3. Pekare mogu da rade u redovnom radnom vremenu (samo prodaja proizvoda bez konzumiranja istih na licu mjesta).
 4. Apoteke mogu da rade u redovnom radnom vremenu.
 5. Benzinske pumpe mogu da rade u redovnom radnom vremenu.
 6. Zabranjen je rad sportskoj dvorani, fitnes centru i dječijim igraonicama.
 7. Dječiji vrtić „Poletarac“ nastavlja sa radom u smanjenom kapacitetu. Apeluje se na roditelje, koji su u mogućnosti da ne dovode djecu u vrtić.
 8. Donošenjem ove Naredbe stavlja se van snage Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata na području opštine Milići broj 02-30-6/20 od 16.03.2020.godine.
 9. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Milići“.

 


NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.