joomla backup

18.03.2020.

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Milići održao je dana 18.03.2020.godine sastanak na kome su doneseni sledeći zaključci:

  1. Obavezuje se Načelnik opštine da donese novu Naredbu o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata na području opštine Milići, na način da se zabranjuje rad ugostiteljskim objektima svih vrsta (uključujući i rad ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih pumpi), osim Motela koji može da služi hranu i piće za svoje registrovane goste, a trgovinskim objektima (uključujući i rad trgovinskih objekata u sklopu benzinskih pumpi) radno vrijeme ostaje nepromjenjeno od 7 do 21 čas. Pekare, apoteke i benzinske pumpe nastavljaju da rade u redovnom radnom vremenu, dok se radno vrijeme ostalim uslužnim djelatnostima ograničava od 7 do 18 časova.
  2. Osim ograničavanja radnog vremena svi subjekti iz prethodne tačke obavezuju se da prilikom rada primjenjuju zaštitnu opremu (maske i rukavice) uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.
  3. Odlažu se zasjedanja Skupštine opštine Milići predviđena za naredni period zbog nastale situacije.
  4. Nalaže se Komunalnoj policiji da vrši intenzivnu kontrolu lica koja su pod nadzorom uz podršku službenika Policijske stanice Milići.
  5. Nalaže se Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici da napravi raspored i vrši redovno pranje ulica i javnih površina.
  6. Obavezuju se sva pravna lica koja pružaju usluge građanima da na ulazu u svoje službene prostorije istaknu obavještenja o ograničavanju broja osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u njihovim prostorijama. Takođe je potrebno onemogućiti zadržavanje u tim prostorijama uz poštovanje pravila da se između građana održava rastojanje od najmanje jedan metar. Pravilo održavanja rastojanja od jednog metra poštovati i prilikom formiranja redova ispred poslovnih prostorija.
  7. O zaključcima Opštinskog štaba za vanredne situacije i novoj naredbi Načelnika o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata na području opštine Milići obavjestiti sredstva javnog informisanja u cilju upoznavanja šire javnosti.

 

Broj: 02-30-6/20
Datum: 18.03.2020.god

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.