joomla backup

27.12.2019.

Na redovnom zasjedanju, prema Programu rada Skupštine za 2019. godinu, našao se, Budžet Opštine Milići za 2020.godinu, Program utroška sredstava od naknada za šume za 2020.godinu, Program korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2020.godinu, te Odluka o procjeni vrijednosti nepokretnosti na području opštine Milići.

Odbornici su na ovom zasjedanju donijeli Program rada Skupštine opštine Milići za 2020.godinu,a prihvatili su i Program rada JU Centar za socijalni rad Milići za 2020.godinu i Program rada JU „Sportski centar Milići“ Milići.

Skupština je donijela Odluku o drugom rebalansu Budžeta za 2019. godinu i prihvatila Izvještaj o provedenim mjerama na provođenju Plana otklanjanja nepravilnosti kao i o preduzetim radnjama na utvrđivanju odgovornosti za prouzrokovane nepravilnosti u radu, iskazanih u Revizorskom izvještaju broj RV056-19 od 27.08.2019.godine.

Svi akti sa 22. redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 9/19.


ODSJEK ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

22.sjednicaSOMilici26.12.2019