joomla backup

25.10.2019.

Opština Milići je započela izgradnju lokalnih puteva i ulica u skladu sa Planom donešenim od strane Skupštine opštine Milići.

Započeli su radovi na izgradnji i rekonstrukciji sledećih puteva, ulica i parkinga:

  • Selište – Mramor, u dužini od 2.700m;
  • Crkva – Mišići (Semberska ulica), u dužini od 1.450m;
  • Svetogorska ulica – put iznad pilane, u dužini od 600m;
  • Talovića Luka – Gornji Talovići, u dužini od 1.600m;
  • Izgradnja parkinga u ulici Vuka S.Karadžića, kod zgrada 52, 50A i 50B, kao i asfaltiranje 52 parking mjesta kod Policijske stanice.