joomla backup

25.10.2019.

Opština Milići je otvorila novi račun posebnih namjena za donatorska i namjenska sredstva broj: 555-400-00460531-87 kod Nove banke a.d. Banja Luka. Žiro račun je otvoren s ciljem da se donatorska i namjenska sredstva odvoje od redovnih sredstava opštine Milići.

Napominjemo da je obavezno da se, prilikom uplate namjenskih sredstava, u „Svrhu doznake“ navede tačna namjena za koju su sredstava uplaćena (putni pravac, ulicu i sl.).

Za dodatne informacije možete se obratiti računovodstvu opštine Milići na broj telefona: 056/745-232.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.