joomla backup

19.09.2019.

U skladu sa Pravilnikom o subvencijama za zapošljavanje i samozapošljavanje u privredi i preduzetništvu, a na osnovu prijedloga Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje u privredi i preduzetništvu, utvrđuje se Konačna rang lista subjekata kojima se dodjeljuje subvencija.

Odluku o dodjeli subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje možete pogledati putem sledećeg linka

KONAČNA RANG LISTA