joomla backup

18.09.2019.

Dana 17.09.2019.godine, u Sali za sastanke u zgradi opštine Milići, održan je radni sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica, javnih ustanova i nevladinih organizacija, u cilju promovisanja Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

Tom prilikom prisutni su upoznati i sa Uputstvom o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Opštinskoj upravi opštine Milići i Uputstvom o postupanju po prijavama putem Aplikacije za prijavu sumnje na korupciju i druge nepravilnosti – APK, internim aktima donesenim od strane Načelnika opštine.

Prisutnima se obratio Načelnik opštine, Momir Lazarević, a sa pravne strane o zakonodavnom okviru govorila je načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Marina Mišić, predstavnik OSCE-a, Darko Dragutinović, kao saradnik na promociji zakona i službenik ovlašćen za postupanje po prijavi korupcije, Slaviša Stanković.

radnisastanak170919 2