joomla backup

09.09.2019.

Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Opštinske uprave Opštine Milići u cilju formiranja liste stručnih lica za tehnički pregled objekata raspisuje Javni konkurs za prijavu fizičkih lica odgovarajuće struke i profila, i pravnih lica koja posjeduju licencu za reviziju ili izradu tehničke dokumentacije ili izvođenje radova u skladu sa članom 110., 112. i 116. Zakona o uređenju prostora i građenju.

Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Putem sledećeg linka možete pogledati

JAVNI KONKURS