joomla backup

22.02.2019.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE MILIĆI
-Radna grupa za praćenje javne rasprave o
Nacrtu Statuta o izmjenama i dopunama Statuta opštine Milići-
Broj: 02-020-24/19
Milići, 22.02.2019. godine


RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE
O NACRTU STATUTA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE MILIIĆI

   Radna grupa za praćenje Javne rasprave o Nacrtu Statuta o izmjenama i dopunama  Statuta opštine Milići (Službeni glasnik opštine Milići broj: 5/17 i 10/17) izdaje :

J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 21.02.2019. godine prihvatila je NACRT Statuta o izmjenama i dopunama Statuta opštine Milići na Šesnaestom redovnom zasjedanju održanom dana 21.02.2019. godine, o čemu je donesen Zaključak,  kojim je zadužen Načelnik opštine Milići da organizuje i sprovede Javnu raspravu o Nacrtu Izmjena i dopuna Statuta opštine Milići.

Javna rasprava po NACRTU Statuta o Izmjenama i dopunama Stauta opštine Milići provešće se u periodu od 21.02.2019 do 20.03.2019.godine.

Za praćenje postupka javne rasprave,  Načelnik opštine je imenovao Rješenjem broj 02-020-24/19 od 22.02.2019. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1.    Mirko Savić
2.    Slaviša Stanković
3.    Halil Jašić

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.


Načelnik opštine poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Statuta o Izmjenama i dopunama Statuta opštine Milići. Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim subjektima odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Komisiji za statutarna pitanja poslovnik i propise,  radi izrade Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Stauta opštine Milići  .
Konačnu odluku o prijedlogu Statuta o izmjenama i dopunama Stauta opštine Milići donijeće Skupština opštine Milići.
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji.

                                                                                                                  Predsjednik radne grupe
                                                                                                                              Mirko Savić

 

U prilogu možete pogledati i preuzeti:


PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE


NACRT STATUTA


RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE


ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU NACRTA STATUTA


ODLUKA O PRISTUPANJU DONOŠENJA STATUTA