joomla backup

27.12.2018.

Na poslednjem ovogodišnjem zasjedanju, 15.-om redovnom u ovom sazivu, odbornici SO-e Milići raspravljali su o dvadeset tačaka dnevnog reda.

Odbornici su usvojili Program rada skupštine, po kojem će raditi u narednoj godini.

Većinom glasova usvojen je „Rebalans budžeta za 2018. godinu“, te „Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta“ za ovu godinu.

I najvažniji dokument lokalne samouprave, „Budžet za 2019. godinu“ dobio je potrebnu većinu glasova, kao i „Odluka o izvršenju budžeta za narednu godinu“.

Opštinski parlament dao je saglasnost i na programe utroška sredstava od naknada za šume i naknada za vode u 2019.-oj godini, kao i saglasnost na programe rada javnih ustanova, Centar za socijalni rad i Sportski centar Milići.

Sve Odluke, Zaključke i Rješenja sa 15. redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići biće objavljene u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 8/18.


STRUČNA SLUŽBA
SKUPŠTINE OPŠTINE