joomla backup

06.11.2018.

Predsjednik SO-e Milići, Branislav Novaković, zakazao je 14. redovnu sjednicu za utorak, 13. novembar 2018. godine, a za sjednicu je, na osnovu Programa rada SO-e, predloženo ukupno 22. tačke dnevnog reda.

Pred opštinskim parlamentom naći će se Plan investicija za 2019. godinu, te nacrti Programa rada Skupštine za narednu godinu, kao i nacrt rebalansa Budžeta za 2018. godinu .

Odjeljenje za finansije, privredu i društvene djelatnosti pripremilo je za odbornike nacrt Budžeta opštine Milići za 2019. godinu.

Iz oblasti urbanizma, stambeno-komunalnih poslova i ekologije na dnevnom redu 14. sjednice SO-e Milići, naći će se prijedlozi Programa zajedničke komunalne potrošnje i Program utroška sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina.

Stručna služba SO-e pripremila je dnevni red i materijal za 14. sjednicu Skupštine, koje možete pogledati i preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Milići, u sekciji Skupština, pod kategorijom Materijal za sjednicu SO.


STRUČNA SLUŽBA
SKUPŠTINE OPŠTINE