joomla backup

20.10.2017.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-42/17
Datum, 19.10.2017. godine

Na osnovu člana 59. Stav (1) tačka 18). Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), i člana 68. stav (1) alineja 29), Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“broj 5/17), i člana 18. Pravilnika o uslovima i načinu ostvrivanja subvencija za razvoj zanatstva i male privrede - zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima („Službeni glasnik Opštine Milići“broj 4/17) Načelnik opštine Milići d o n o s i


O D L U K U
o rezultatima ponovnog Javnog poziva za dodjelu subvencija za razvoj zanatstva i male privrede -zapošljavanje novih radnika
i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim
djelatnostima u 2017. godini

I

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za razvoj zanatstva i male privrede- zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima i ponovnim Javnim pozivom za dodjelu subvencija za razvoj zanatstva i male privrede -zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima u 2017. godini a na osnovu prijedloga Komisije za dodjelu subvencija za razvoj zanatsva i male privrede utvrđena je rang lista preduzetnika kojima se dodjeljuje subvencija:

1. Krojačka radnja „MODA“ Slađana Bijić, s.p. Milići -

    (samozapošljavanje)

  2.700,00 KM

2. Vulkanizer i autopraonica „R-1“ Rajko Milić, s.p. Milići –

    (samozapošljavanje)

  2.700,00 KM

3. Uslužna radnja „LKW SERVICE“ Predrag Lalović, s.p. Milići –

    (samozapošljavanje)

  2.700,00 KM

4. STUDIO „VASKE“, Milan Vasić, s.p. Milići –

    (novo zapošljavanje)

  2.700.00 KM

5. AUTOMEHANIČAR „PIŽON“ Aleksandar Petrović, s.p. Milići – 

    (novo zapošljavanje)

  2.700,00 KM

II

Sa preduzetnicima kojima je dodjeljena subvencija, Načelnik opštine će zaključiti ugovore o dodjeli subvencija kojima se regulišu prava i obaveze davaoca i korisnika subvencije.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Opštine Milići i na internet stranici Opštine Milići


NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.