joomla backup

07.09.2017.

U Sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, 7.septembra 2017.godine Načelnik opštine Momir Lazarević zaključio je ugovore sa predstavnicima 5 NVO o finansiranju projekata.

Opština Milići odvojila je sredstva u budžetu opštine i raspisala javni poziv za NVO po projektima. Na javni poziv prijavilo se ukupno 12 organizacija od kojih je njih 5 na osnovu ocjene komisije dobilo podršku.

Ugovori su potpisani sa :

1. Udruženjem penzionera Milići, kome će biti doznačena sredstva u visini od 5.000,00 KM za projekat pomoći za 100 penzionera sa najnižim penzijama.

2. Omladinski savjet Milići, kome će biti doznačena sredstva u visini od 4.500,00 KM za projekat kreativnog provođenja slobodnog vremena mladih.

3. Forum žena Milići, kome će biti doznačeno 4.500,00 KM za projekat ekonomskog osnaživanja žena kroz podizanje zasada malina. Projektom će biti podržano 8 žena.

4. Udruženje pčelara “Matica” Milići, kome će biti doznačeno 5.000,00 KM za projekat razvoja pčelarstva kroz osnaživanje pčelinjih zajednica i ublažavanje posledica loših prinosa meda u poslednje dvije godine. Kroz projekat biće podržano 9 korisnika.

5. Udruženje roditelja sa četvoro i više djece Milići, kome će biti doznačena sredstva u visini od 1.000,00 KM za opremanje kancelarije udruženja.


Prije raspisivanja javnog poziva za sve zainteresovane organizacije organizovana je i obuka u pisanju projekata u saradnji sa kancelarijom OSCE-a, a u cilju ravnopravnog i transparentnog pristupa sredstvima. U realizaciju projekata opština će izdvojiti 20.000,00 KM.

ugovoriNVO