joomla backup

09.02.2017.

 

Поштовани грађани, корисници комуналних услуга,

Обавјештавамо Вас да је Управа АД „Комунално“ Милићи због неплаћања рачуна за комуналне услуге од стране једног броја неодговорних грађана присиљена да предузме радикалне мјере као што су искључења корисника-неплатиша са водоводне мреже и покретање тужби.

Да би избјегли трошкове поновног прикључења на водоводну мрежу и трошкове судског поступка у случају рјешавања проблематике судским путем, позивамо грађане који имају неизмирене рачуне за комуналне услуге да у што краћем року дођу у просторије АД „Комунално“ Милићи како бисмо договорили начин измирења дуговања.

УПРАВА
АД „КОМУНАЛНО“ МИЛИЋИ