joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

03.01.2024.

Povodom nastupanja Božićnih praznika, a s ciljem pravovremenog informisanja građana, u isto vrijeme i radi zaštite zelenih i drugih javnih površina užeg gradskog dijela Milića, obavještavaju se građani da neće biti dopušteno pečenje pečenica na zelenim i drugim javnim površinama u užem centru grada.

S ciljem prevazilaženja navedenog problema i zadovoljenja potrebe građana Opština Milići određuje sledeće 3 (tri) lokacije na kojima će biti dopušteno pečenje pečenica:
1.    Lokacija, od Intalovog mosta do skretanja ulijevo u Svetogorskoj ulici,
2.    Lokacija, prostor kod kolektora (prostor ispod drvarnika) i
3.    Lokacija, zemljani prostor u krugu sportskog centra sa lijeve strane kapije centra.  
 
Lica koja budu koristila prostor za pečenje pečenica na navedenim lokacijama dužna su po završetku pečenja pogasiti žar i ukloniti ostatke otpada.

Nadzor nad poštovanjem odredbi članova Odluke o komunalnom redu na području opštine Milići, kojima se zabranjuje prljanje i uništavanje zelenih i drugih javnih površina na području opštine Milići vršiće Komunalna policija opštine Milići.

Vlasnicima individualnih objekata (kuća sa dvorištima) dozvoljeno je pečenje pečenica u vlastitim dvorištima.  


NAČELNIK ODJELJENJA
Slaviša Stanković s.r.