joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

18.09.2023.

Obavještavaju se građani da su u periodu pripremanja ogrevnog drveta, a radi zaštite zelenih i drugih javnih površina u urbanom dijelu Milića, a koje su vlasništvo opštine Milići obavezni da:

  • zelene površine zaštite (postavljanjem najlona, cerada i sl.) na mjestu gdje će vršiti istovar i cijepanje drva,
  • slaganje ogrevnog drveta u podrumske prostorije izvrše najkasnije u roku od 48,00 časova od momenta istovara istog,
  • očiste sav otpad (koru, piljevinu i sl.) nakon uklanjanja ogrevnog drveta.

Zabranjeno je:

  • uništavati i prljati zelene i javne površine nesavjesnim odlaganjem ogrevnog drvata na iste,
  • rezati ogrevna drva na zelenim i javnim površinama motornom testerom i cirkularom.    

Lica koja budu koristila navedene površine za deponovanje, istovar i cijepanje drva suprotno navedenom obavještenju biće sankcionisana od strane Komunalne policije opštine Milići u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu na području opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 3/15, 2/17 i 9/17), odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/11 i 83/19), kao i odredbama Zakona o komunalnoj policiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 28/13).

Nadzor nad poštovanjem odredbi članova Odluke o komunalnom redu na području opštine Milići i pomenutih Zakona kojima se zabranjuje prljanje i uništavanje zelenih i drugih javnih površina na području opštine Milići vršiće Komunalna policija opštine Milići.

Za zauzimanje ostalih zelenih i drugih površina koje nisu vlasništvo opštine Milići, odnosno koje su vlasništvo drugih pravnih ili fizičkih lica neophodno je da se pribavi saglasnost vlasnika predmetne površine.

Kako Komunalna policija ne bi bila prinuđena da u narednom periodu izdaje prekršajne naloge pozivamo Vas da navedene površine koristite na gore opisan način.

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Slaviša Stanković s.r.