joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

26.04.2023.

U skladu sa Programom rada Skupštine opštine održana je Petnaesta Redovna sjednica SO-e Milići.

Na dnevnom redu Petnaeste sjednice našlo se ukupno 26. tema za raspravu.

Odbornici su, između ostalog, razmatrali Izvještaje o izvršenju Programa korištenja sredstava od eksploatacije mineralnih sirovina, voda i šuma, te Izvještaj o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje.

Konsolidovani Izvještaj o izvršenju budžeta opštine za prošlu godinu je bio jedna od tema skupštinskog zasjedanja, kao i Odluka o pokriću deficita budžeta opštine za 2022. godinu, te Odluka o kreditnom zaduženju opštine kojim bi se finansiralo postrojenje za  tretman otpadnih voda.

Pred odbornicima su se našle i Informacije o stanju u oblasti poljoprivrede, Analize stanja u oblasti zapošljavanja, kulture i sporta i fizičke kulture.

Svi akti sa Petnaestog Redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 2/23.


                                                  ODSJEK ZA
                                                                   SKUPŠTINSKE POSLOVE

 15. Odrzana Petnaesta Redovna sjednica SO Milici 26.04