joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

11.11.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave o
Nacrtu Plana investicija za 2022. godinu

Broj: 02-022-117/21
Datum: 11.11.2021. godine


J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 28.10.2021. godine usvojila je Nacrt Plana investicija za 2022. godinu.

Zaključkom Skupštine opštine Milići otvorena je javna rasprava o Nacrtu Plana investicija za 2022. godinu, koja će trajati od 04.11.2021. do 04.12.2021. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1. Slaviša Stanković, predsjednik Radne grupe
2. Dalibor Marković, član
3. Srebrenko Stanković, član
4. Zajim Mahmutović, član
5. Rade Jolović-član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana investicija za 2022. godinu.
Radna grupa će tokom javne rasprave dati građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade Prijedloga Plana investicija za 2022. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na sledećoj redovnoj sjednici.

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

RADNA GRUPA

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2022.GODINU