joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

05.11.2021.


REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI

Broj: 01-022- 128 /21
Milići, 28. oktobra 2021.godine


Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 37) Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16 , 36/19 i 61/21), člana 38. stav (2) tačka 42) Statuta opštine Milići ("Službeni glasnik opštine Milići" broj 5/17,10/17 i 2/19), a nakon razmatranja Nacrta Programa rada Skupštine opštine Milići za 2022. godinu, Skupština opštine Milići na Šestoj redovnoj sjednici održanoj 28. oktobra 2021.godine, d o n i j e l a   j e

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Nacrta Programa rada Skupštine opštine Milići za 2022. godinu i upućivanja istog u Javnu raspravu

1.

Skupština opštine Milići usvaja Nacrt Programa rada Skupštine opštine Milići za 2022. godinu i isti upućuje na javnu raspravu koja će trajati od 04.11.2021. godine do 04.12.2021. godine .

2.

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Odsjeku za poslove Skupštine opštine Milići pisanim putem ili na e-mail adresu : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


3.


Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Milići.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

Predrag Sušić s.r.

NACRT PROGRAMA RADA SO MILIĆI ZA 2022.GODINU