joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

04.11.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave o
Nacrtu budžeta opštine Milići za 2022. godinu i
Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2021. godinu
Broj: 02-400-49/21
Datum: 04.11.2021. godine


J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 28.10.2021. godine usvojila je Nacrt budžeta opštine Milići za 2022. godine i Nacrt rebalansa budžeta opštine Milići za 2021. godinu.

Zaključkom Skupštine opštine Milići otvorena je javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Milići za 2022. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2021. godinu, koja će trajati od 04.11.2021.g. do 04.12.2021. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1. Mladen Vidović, predsjednik Radne grupe
2. Slaviša Stanković, član
3. Ranka Radić, član
4. Zajim Mahmutović, član
5. Marina Mišić-član
6. Aleksandra Lalović, član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica, udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine Milići za 2022. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2021. godinu.
Radna grupa će tokom javne rasprave dati građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade Prijedloga budžeta opštine Milići za 2022. godinu i Prijedloga rebalansa budžeta opštine Milići za 2021. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na sledećoj redovnoj sjednici.

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

RADNA GRUPA

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE

NACRT BUDŽETA ZA 2022.GODINU

NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2021.GODINU