joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

26.04.2021.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07), člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16 i 36/19) i člana 68. stav (1),tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Op&štine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), Načelnik opštine Milići, d o n o s i


N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu maju 2021.godine


Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznici u mjesecu maju 2021.godine su :
- Međunarodni praznik rada 01. i 02. maj i Dan pobjede nad fašizmom 09. maj. U skladu sa članom 4.Zakona 02.maj, koji pada u nedelju, prenosi se u ponedeljak 03. maja 2021.godine.

Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana u dane: 01.,02. (03.05 .) i 09 maja 2021 . godine dužni su da rade:
1 . Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom, HES službom i kovid ambulantom;
2 . Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
3 . Komunalno preduzeće – kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
4 . ZU apoteka „ Galen“ Milići: 01.05, 03.05. od 08,00-14,00 časova (radi trenutne epidemiološke situacije obavezno isticanje broja telefona za kontakt u slučaju potrebe)
5. ZU apoteka“Moja apoteka“: 03.05., od 08,00-14,00 časova- ( radi trenutne epidemiološke situacije obavezno isticanje broja telefona za kontakt u slučaju potrebe)
6 . Veterinarska ambulanta “ZANUM VET“ Radojka Petković s.p. Milići (dežurstvo ili pripravnost), gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut na veterinarskoj ambulanti.

Član 3.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana u dane praznika 01.05, 02.05. (03.05.) i 09.05. 2021 . godine mogu da rade:
1 . Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redom vožnje;
2 . Benzinske pumpe sa redovnim radnim vremenom, osim ugostiteljskih objekata u sklopu objekata.

Ugostiteljski objekti u dane praznika mogu raditi u skladu sa Zaključkom o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona ( COVID -19 ) Republičkog štaba za vanredne situacije, broj: 83-1/21 od 23.04.2021.godine uz poštovanje propisanih mjera : radno vrijeme od 06:00 do 22:00, zabranjena muzika uživo, ograničen broj gostiju utvrđen u odnosu na površinu objekta i poštovanje svih mjera propisanih od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

Subjekti koji se bave proizvodnjom i prodajom prehrambenih proizvoda ( pekare, pekoteke i sl.) , trovine koje se bave prodajom prehrambenih proizvoda kao i ostali privredni subjekti čiji proces proivodnje zahtijeva neprekidan rad, za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove Naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići.

Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se za dane praznika u mjesecu maju 2021.godine.


Broj : 02-131 /21

Datum : 26.04.2021. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Marko Savić s.r