joomla backup

04.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave
o Nacrtu dokumenta Turistička valorizacija
nepokretnih kulturnih dobara opštine Milići 2020.
Broj:02-022-19/21
Datum : 28.01.2021. godine

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu dokumenta Turistička valorizacija nepokretnih kulturnih dobara opštine Milići 2020. , izdaje:


J A V N O   S A O P Š T E NJ E 


Skupština opštine Milići dana 26.01.2021. godine prihvatila je Nacrt dokumenta Turistička valorizacija nepokretnih kulturnih dobara opštine Milići 2020. i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava provešće se u periodu od 29.01.2021. do 27.02.2021. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine imenovao je radnu grupu u sledećem sastavu:

1 . Sanja Pantić – predsjednik radne grupe
2 . Merima Mujičić - član radne grupe i
3 . Rajko Dukić – član radne grupe.

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na nacrt dokumenta Turistička valorizacija nepokretnih kulturnih dobara opštine Milići 2020. do 27.02.2021.godine.

Radna grupa će održati sastanke sa:

  • predstavnicima mjesnih zajednica i nevladinih organizacija, dana 17.02.2021. godine,
  • predstavnicima privrednih društava, javnih preduzeća, ustanova i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima dana 18.02.2021. godine.

Sastanci će se održati u sali za sastanke u zgradi Opštinske uprave Opštine Milići sa početkom u 08:00 časova.

Nacrt dokumenta Turistička valorizacija nepokretnih kulturnih dobara opštine Milići 2020. svi zainteresovani mogu preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Milići (www.opstinamilici.org) , a dodatne informacije mogu dobiti na broj telefona 056/745-231.

Tokom javne rasprave radna grupa će prikupljati prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga dokumenta Turistička valorizacija nepokretnih kulturnih dobara opštine Milići 2020.
Konačnu odluku o prijedlogu dokumenta Turistička valorizacija nepokretnih kulturnih dobara opštine Milići 2020. donijeće Skupština Opštine Milići.

Predsjednik radne grupe
Sanja Pantić

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT DOKUMENTA TURISTIČKA VALORIZACIJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OPŠTINE MILIĆI