joomla backup

30.12.2020.

U skladu sa propisanim mjerama prevencije širenja virusa korona, u prostorijama Osnovne škole „Aleksa Jakšić“ Milići, održana je Posebna sjednica SO-e Milići.

Pred odbornicima se našao prijedlog od 16. tačaka dnevnog reda.

Odbornici su usvojili „Rebalans Budžeta opštine Milići za 2020. godinu“, kao i „Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Milići za 2020.godinu.“
Potrebnu većinu glasova dobili su „Plan investicija za 2021. godinu “ i „Plan održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima za 2021.godinu.
Skupština je prihvatila predložene programe utroška sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, voda i šuma za 2021. godinu, kao i „Program Zimskog održavanja puteva na području opštine Milići i „Program zajedničke komunalne potrošnje za 2021.godinu.“

Većinom glasova usvojen je i najvažniji finansijski dokument lokalne zajednice „Budžet opštine Milići za 2021. godinu“.

Svi akti sa Posebne sjednice Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“ i dostupni na zvaničnoj prezentaciji Opštinske uprave.


ODSJEK ZA
SKUPŠTINSKE POSLOVE

Posebna sjednica SO Milici 30.12.2020